Chilia lui Daniil Sihastrul

Chilia lui Daniil Sihastrul este o chilie săpată în stâncă de către cuviosul Daniil Sihastrul la o distanță de aproximativ 1 km de Mănăstirea Putna. De fapt, dacă e să o luăm în ordine cronologică, Daniil Sihastrul deja sălășluia în această chilie când l-a îndemnat pe Ștefan cel Mare să construiască Mănăstirea Putna. Astfel, mai corect ar fi să spunem că Mănăstirea Putna se află în apropierea Chiliei lui Daniil Sihastrul.

Istoricul Dimitrie Dan a cules o legendă populară care face referire la instalarea lui Daniil Sihastrul în această zonă:

S-a hotărât să se tragă până la sfârșitul vieții în fundul munților, într-un loc cu totul neumblat și pustiu și să se facă sihastru. Și așa și făcu. Se trase adică într-un codru necălcat de picior de om, care era între munții de la asfințit și cei de la miazănoapte de la mănăstirea Sfântului Laurențiu și într-o depărtare ca de un ceas și mai bine. Aici află Daniil un locșor ce-i venea la îndemână, fiindcă una: locul era pustiu; al doilea: lângă el curgea în vale un pârâu cu o lingură de apă, și al treilea: că aici codrul era plin de stânci uriașe. Și mai ales această de pe urmă însușire a locului se lovea cu dorința lui ca să se facă sihastru. El, adică, se hotărî să-și scobească într-o stâncă de aici o chilie, unde să se poată adăposti de greul iernii, de ploi și de fiarele cele răpitoare. Ani întregi petrecu bietul sihastru în genunchi cu dalta-n mână, cioplind necontenit și din greu în vârtoasa stâncă. După o muncă strașnic de grea, ostenitoare și îndelungată își văzu și el sfârșită chilia, cu ajutorul lui Dumnezeu, la care nădăjduia mereu. Această chilie se poate vedea și astăzi în Putna.

Mormântul lui Daniil Sihastrul se află la Mănăstirea Voroneț.

Mai multe detalii puteți găsi aici.

Poziționarea obiectivului pe hartă

Detalii
data vizitei
4 mai 2015
Comentarii